Stillingen som generalsekretær hos Bloddonorerne i Danmark (BiD) er ledig.

BiD er en interesseorganisation, hvis opgave er at rekruttere donorer til blodbankerne, informere om donorsagen og generelt varetage donorsagens interesser. Landskontoret samarbejder med 5 regionsbestyrelser og 58 lokale donorkorps.

Generalsekretæren, der er leder af landskontoret med 5 medarbejdere, understøtter de frivillige donorkorps landet over samt står for kontakten til offentlige myndigheder og pressen. Generalsekretæren betjener forretningsudvalget og landskomitéen i tæt samarbejde med landsformanden.

Landskontoret har kontor i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup.

Brede kompetencer

Stillingen forudsætter solid ledelseserfaring samt forståelse for samspillet mellem et professionelt sekretariat og en frivilligt ledet interesseorganisation. Du kender fra praksis grundvilkårene for kampagne-, kommunikations- samt pressearbejde og kan bruge dem – også når ressourcerne er begrænsede.

Du kan lede og motivere såvel ansatte som frivillige, og du kan styre en økonomi med ca. 7-8 mio. kr. i årlig omsætning. Endelig kan du begå dig i møder med leverandører, samarbejdspartnere og myndigheder (stat og regioner).

Du kommunikerer relevant både mundtligt og skriftligt, herunder taler og skriver du engelsk på forhandlingsniveau.

Stort ansvar med frihed og alsidighed
Den nye generalsekretær skal understøtte en stærk og dagsordensættende udvikling af området med inddragelse og respekt for de frivillige kompetencer. Det er vigtigt, at chefen er lydhør og interesseret i strømninger og holdninger hos samarbejdspartnere og frivillige – og bruger denne viden. Du skal have erfaring med at arbejde strategisk og kunne skabe tydelige resultater.

Vi forventer i øvrigt, at generalsekretæren

  • ubesværet kan bevæge sig i de mange miljøer, der følger af kravet til en positiv dialog med interessenter og samarbejdspartnere
  • etablerer et tillidsfuldt samspil med landsformand, forretningsudvalg og landskomité
  • er en tydelig kommunikator
  • er en person, der med sin integritet og sine kommunikative evner kan skabe tillid

Rammer og proces for ansættelse

Generalsekretæren ansættes efter individuel forhandling på en ledelseskontrakt. Løn forhandles individuelt. Niveauet svarer til sammenlignelige almennyttige organisationer.

Send ansøgning og CV senest den 26. maj til: formand@bloddonor.dk

Samtaler bliver afholdt den 9. juni 2017.

Erhvervspsykologisk test kan indgå for prioriterede ansøgere.

2. rundesamtaler er den 21. juni.

Tiltrædelse: 1. august eller snarest derefter.

Spørgsmål kan stilles til landsformand Poul Erik Petersen på tlf. 4046 6889 eller næstformand Bente Graversen på tlf. 2520 1901.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone