Der er mange måder at være frivillig på hos Bloddonorerne i Danmark. Uanset hvor eller hvordan du er frivillig, arbejder vi alle mod samme mål: At hverve og anerkende bloddonorer samt at informere om bloddonation. Som regel vil du komme til at arbejde i dit lokalområde. Herunder kan du læse mere om, hvor og hvordan du har mulighed for at være frivillig.

Informatør hos Bloddonorerne

Vi kalder jer informatører – for alle nye frivillige bliver tilbudt at deltage i vores Basiskursus (der afholdes to gange årligt), hvor du bl.a. ser blodbanken bag kulissen og lærer lidt om blodet, så du er godt rustet til at gå ud og formidle den gode sag.

Informatørerne har også Facebook-gruppen Informatør for BiD, hvor I udveksler erfaringer og idéer på tværs af regionerne.

Bloddonorernes Ungdomskomite

Informatørerne mellem 17 og 30 år er samlet i Ungdomskomiteen. Her er der fokus på, at unge mennesker er de bedste til at formidle bloddonorsagen til andre unge kommende bloddonorer.

De unge informatører tager bl.a. ud til uddannelsesinstitutioner, kollegier, festivaler og lignende og fortæller om bloddonorsagen og hverver nye unge donorer. De lokale donorkorpsbestyrelser samt landskontoret hjælper med at koordinere, hvem der sendes ud hvor og hvornår.

Donorkorpsbestyrelserne

Overordnet er det de lokale donorkorpsbestyrelser, som har ansvar for at hverve og anerkende bloddonorer. I den forbindelse planlægger og gennemfører korpsene (evt. i samarbejde med regionsbestyrelsen) forskellige aktiviteter i nærområderne, som sætter fokus på bloddonorsagen. Donorkorpsbestyrelserne samarbejder med informatørerne, som er med til at planlægge arrangementerne og koordinere, hvilke informatører, der sendes ud hvor og hvornår.

Der er 54 lokale bloddonorkops i Danmark, og hvert korps ledes af en ulønnet bestyrelse på mindst fem medlemmer. Det er ikke sikkert, at de enkelte donorkorps mangler medlemmer til bestyrelsen, men så kan man som regel komme til at hjælpe på andre måder. Det kan eksempelvis være som en slags tilkaldefrivillig, der tager ud og hjælper ved bestemte hvervearrangementer eller andre donoraktiviteter, hvor der er brug for ekstra hænder.

Regionsbestyrelserne

De lokale donorkorpsbestyrelser i regionen arbejder sammen i en regionsbestyrelse. Opgaverne i en regionsbestyrelse består i at forhandle med sygehusmyndighederne, varetage donorernes interesser, samt at planlægge og udføre regionsdækkende kampagner. Det er oftest erfarne medlemmer fra de lokale donorkorps, der bliver valgt ind i regionsbestyrelserne. Derfor er det ikke muligt at komme direkte i en regionsbestyrelse som ny frivillig.

Der er en regionsbestyrelse i hver af de fem regioner. Syv medlemmer fra hver regionsbestyrelse samt udvalgte organisationer udgør Bloddonorernes Landskomité.

Læs mere om, hvordan du melder dig som frivillig her.