Der er mange måder at være frivillig på hos Bloddonorerne i Danmark. Uanset hvor eller hvordan du er frivillig, arbejder vi alle mod samme mål: At hverve og anerkende bloddonorer samt at informere om bloddonation. Som regel vil du komme til at arbejde inden for dit lokalområde. Herunder kan du læse mere om, hvor og hvordan du har mulighed for at være frivillig.

De unge informatører

De unge informatører arbejder målrettet mod at hverve unge bloddonorer. For at blive informatør skal du være mellem 17 og 30 år. Filosofien bag informatørarbejdet er, at unge mennesker er de bedste til at formidle bloddonorsagen til andre unge.

Informatørerne tager bl.a. ud til uddannelsesinstitutioner, kollegier, festivaler og lignende og fortæller om bloddonorsagen og hverver nye unge donorer. De lokale donorkorpsbestyrelser samt landskontoret hjælper med at koordinere, hvem der sendes ud hvor og hvornår. Som ny informatør vil du blive tilbudt at komme på et introduktionskursus, hvor du bl.a. ser blodbanken bag kulissen og lærer lidt om blodet, så du er godt rustet til at gå ud og formidle den gode sag.

Informatørerne har også Facebook-gruppen Informatør for BiD, hvor udveksler erfaringer og idéer på tværs af regionerne.

Donorkorpsbestyrelserne

Opgaverne i de lokale donorkorpsbestyrelser består i at hverve og anerkende bloddonorer. I den forbindelse planlægger og gennemfører korpsene i samarbejde med regionsbestyrelserne en lang række forskellige aktiviteter i nærområderne, som sætter fokus på bloddonorsagen. Donorkorpsbestyrelserne har også en del samarbejde med de unge informatører, da de er med til at koordinere, hvilke informatører der sendes ud hvor og hvornår. Til mange arrangementer går korpsene og informatørerne også sammen om at hverve nye donorer.

Der er 56 lokale donorkops i Danmark, og hvert korps ledes af en ulønnet bestyrelse på mindst fem medlemmer. Det er ikke sikkert, at de enkelte donorkorps mangler medlemmer til bestyrelsen, men så kan man som regel komme til at hjælpe på andre måder. Det kan eksempelvis være som en slags tilkaldefrivillig, der tager ud og hjælper ved bestemte hvervearrangementer eller andre donoraktiviteter, hvor der er brug for ekstra hænder.

Basisgrupperne

Basisgrupperne hjælper korpsene, når der f.eks. skal afholdes diverse donor- eller hvervearrangementer. Som frivillig i basisgrupperne er du ikke tilknyttet et bestemt korps, men du hjælper dér, hvor behovet er for det. På nuværende tidspunkt er der dog kun oprettet basisgrupper i Region H. Derfor er det som udgangspunkt også kun i Københavnsområdet, at du som frivillig i en basisgruppe vil komme til at bidrage til korpsenes arbejde.

Regionsbestyrelserne

De lokale donorkorpsbestyrelser i regionen arbejder sammen i en regionsbestyrelse. Opgaverne i en regionsbestyrelse består i at forhandle med sygehusmyndighederne, varetage donorernes interesser, samt at planlægge og udføre regionsdækkende hvervekampagner. Det er oftest erfarne medlemmer fra de lokale donorkorps, der bliver valgt ind i regionsbestyrelserne. Derfor er det som udgangspunkt ikke muligt at komme direkte i en regionsbestyrelse som ny frivillig.

Der er i dag en regionsbestyrelse i hver af de fem regioner. Syv medlemmer fra hver regionsbestyrelse samt udvalgte organisationer udgør Bloddonorernes Landskomité.

Læs mere om, hvordan du melder dig som frivillig her.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone