Bloddonorerne i Danmark dækker de transportudgifter, du afholder i forbindelse med opgaver som frivillig i organisationen. Her kan du downloade skema til brug for rejseafregningen:

Rejseskema 2019

Hvem du skal sende rejseafregningen til, får du besked om ifm. det konkrete arrangement.