Er du bloddonor og har lyst til at donere stamceller, men ikke er helt klar over, hvad det indebærer?

Bloddonorerne i Danmark holder 2 informationsmøder, hvor du har mulighed for at høre mere om stamcelleregistret og hvordan stamceller bliver høstet samt en patient fortælle, hvad stamcelletransplantation har betydet for hende.

Møderne bliver afholdt øst og vest for Storebælt – på Rigshospitalet i København den 7. juni kl. 17 og på Aarhus Universitetshospital i Skejby ved Aarhus den 14. juni kl. 17.

Det er gratis at deltage.

Er du interesseret, så send navn, e-mail adresse og det hospital, hvor du vil deltage, til nyhedsbrev@bloddonor.dk

Læs om Nadia Fuks, der fik en knoglemarvstransplantation