Herunder finder du kontaktoplysninger på donorkorpsene i Region Midtjylland.

Djursland

Formand: Peter Jakobsen
Mail: jacobsen.kis@gmail.com

Herning

Formand: Henrik Hansen
Mail: hansen80_henrik@mail.dk

Holstebro-Struer

Formand: Erik Henriksen
Mail: erik1956henriksen@gmail.com

Praktisk leder: Gitte Gade Andersen
Mail: gitte.gade.andersen@vest.rm.dk

Horsens

Formand og praktisk leder: Kirsten Hallager
Mail: k.hallager@dadlnet.dk

Lemvig

Formand: Erik Højland Hansen
Mail: ehhansen@ofir.dk

Praktisk leder: Mie Jensen
Mail: jensen@7620Rom.dk

Randers

Formand: Allan Ellesøe Borresen
Mail: aborre@cool.dk

Ringkøbing

Formand: Lisbeth Buus
Mail: buuslerche@hotmail.com

Silkeborg

Formand: Hanne Rasmussen
Mail: fruhanne@rasmussen.dk

Skive

Formand: Mogens Palsgård
Mail: palsgaard@dadlnet.dk

Praktisk leder: Svend Frøslev
Mail: sfroeslev@webspeed.dk

Skjern-Tarm

Formand: Per Fjord
Mail: perfjord@live.dk

Praktisk leder: Gitte Gade Andersen
Mail: gitte.gade.andersen@vest.rm.dk

Viborg

Formand: Britta Leth
Mail: turismekonsulent@hotmail.com

Praktisk leder: Annie Nielsen
Mail: annie.r.nielsen@midt.rm.dk

Aarhus

Formand og praktisk leder: Elisabeth Houe Thomsen
Mail: aarhus@bloddonor.dk