På bloddonor.dk er der kommet nyt undervisningsmateriale om blodets funktioner, der er rettet mod biologiundervisningen fra folkeskolens 7. klasse, men bloddonorer kan også prøve deres viden af.

Materialet er delt op i fem hovedemner, der bl.a. fortæller om blodets funktioner, bestanddele, kredsløbet, blodtyperne, samt hvordan blod kan bruges til at behandle patienter og dermed redde liv.

Du kan gå igennem emnerne i kronologisk rækkefølge, men du kan også vælge at klikke dig mellem de forskellige emner. Materialet består af skiftevis tekster og spørgsmål. Der er 10 points per rigtigt svar, og i slutningen af hvert hovedafsnit er der et samlet resultat af svarene. Herefter er der mulighed for at gennemgå svarene for at se, hvad der var rigtigt og forkert.

Formålet med materialet er at skabe et undervisningsværktøj, som kan bruges i biologiundervisningen, og som kan være med til at give eleverne en forståelse for blodets betydning. Det er samtidig en god måde at introducere eleverne for emnet bloddonation og tage en snak om, hvorvidt eleverne kunne forestille sig at blive bloddonorer som voksne, og om de kender nogen, der har fået en blodtransfusion etc.

Du finder undervisningsmaterialet her. 

Blodet-og-dets-mange-funktioner