Donorblod, der bliver hentet fra lageret, er ikke dårligere for patienten end frisk blod. Det viser en stor undersøgelse, der netop er blevet offentliggjort.

Et omfattende studie af knap 31.500 patienter på 6 hospitaler i 4 lande konkluderer, at det ikke har nogen betydning for patienterne, om de får transfunderet frisk blod eller blod fra hospitalets lager. Undersøgelsen er netop blevet publiceret i New England Journal of Medicine.

Studiet er udført på baggrund af patienter, der var indlagt på hospitaler i Australien, Canada, Israel og USA. Den viser, at dødeligheden var på 9,1% blandt de personer, der modtog frisk blod og 8,7% blandt dem, der fik blod fra lageret.

Resultatet er vigtigt, da det er med til at sikre, at blodbanker rundt om i verden uden betænkeligheder kan have et lager af blod til rådighed, når patienterne har brug for det.

Indtil nu har det været en udbredt opfattelse, at det er bedst at give patienten frisk blod. Det skyldes, at blodet i forbindelse med opbevaring kan gennemgå nogle biokemiske forandringer. Den opfattelse banker undersøgelsen altså for alvor en pæl igennem.

Derfor kan blodbankerne fortsætte med at indsamle blod, så det er til rådighed, når der akut er brug for det.

De røde blodlegemer kan holde i ca. 5 uger ved en temperatur på 4 grader.

Blodposer - blodtype AB