Bloddonorerne i Danmark har to fonde: Forskningsfonden og Sikringsfonden, som du kan læse mere om herunder.

Forskningsfonden

Bloddonorernes Forskningsfond blev stiftet den 10. maj 1972 af Danmarks Frivillige Bloddonorer – nu Bloddonorerne i Danmark. Forskningsfonden blev siden sammenlagt med Bloddonorernes Sikringsfond, men blev genoprettet som selvstændig fond pr. 1. januar 2004. Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til blodtypeserologisk forskning og andre former for undersøgelses- og forsøgsvirksomhed af betydning for anvendelse af blod eller bloderstatningsmidler i sygdomsbekæmpende øjemed.

Se legatannoncen 2016 her.

Legatansøgninger til Forskningsfonden sendes til:

Bloddonorerne i Danmark
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 31. august 2016.

Hent ansøgningsskemaet her.

Du kan se Forskningsfondens gældende vedtægter her.

Sikringsfonden

Bloddonorernes Sikringsfond blev stiftet den 21. september 1963 ligeledes af Danmarks Frivillige Bloddonorer – nu Bloddonorerne i Danmark. Sikringsfonden var i en periode sammenlagt med Forskningsfonden, men blev genoprettet som selvstændig fond pr. 1. januar 2004. Fonden har til formål at yde økonomisk sikring til de donorer – både blod-, knoglemarvs- og organdonorer – der har fået skader som følge af donationen.

Du kan se Sikringsfondens gældende vedtægter og retningslinjer her.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone