Skrevet d. .

Er du bloddonor og har lyst til at donere stamceller, men ikke er helt klar over, hvad det indebærer? Bloddonorerne i Danmark holder 2 informationsmøder, hvor du har mulighed for at høre mere om stamcelleregistret og hvordan stamceller bliver høstet samt en patient fortælle, hvad stamcelletransplantation har betydet for hende. Møderne bliver afholdt øst og… Læs mere »

Skrevet d. .

Stillingen som generalsekretær hos Bloddonorerne i Danmark (BiD) er ledig. BiD er en interesseorganisation, hvis opgave er at rekruttere donorer til blodbankerne, informere om donorsagen og generelt varetage donorsagens interesser. Landskontoret samarbejder med 5 regionsbestyrelser og 58 lokale donorkorps. Generalsekretæren, der er leder af landskontoret med 5 medarbejdere, understøtter de frivillige donorkorps landet over samt… Læs mere »

Skrevet d. .

Den 17. marts stoppede Jesper Villumsen som generalsekretær for Bloddonorerne i Danmark efter 6 års ansættelse. Derfor blev der holdt en afskedsreception i Handicaporganisationernes Hus, som samtidig var en velkomst for den nye generalsekretær Kristian Høyen. Her er en række fotos fra dagen.

Skrevet d. .

Indbydelse til afskedsreception for generalsekretær Jesper Villumsen og velkomstreception for Kristian Høyen, BiDs nye generalsekretær. Bloddonorerne i Danmark siger farvel til vores generalsekretær Jesper Villumsen, som sammen med sin familie er flyttet til Vejle. Jesper har været i organisationen fra 1. august 2010 og vil blive erstattet af Kristian Høyen. Kristian har tidligere været leder… Læs mere »

Skrevet d. .

Lørdag den 26. november 2016 blev der afholdt landskomitémøde på landskontoret i Høje Taastrup. Her var der bl.a. en præsentation af Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) samt af direktørerne fra hhv. Spastikerforeningen og Astma- og Allergi Danmark. Se præsentationerne fra dagen her.Læs mere