Der findes mange måder at formidle om bloddonorsagen på. Den måde, man formidler på, kan have stor betydning for, om budskabet når ud. Derfor ville vi i vores store ikke-donor-undersøgelse bl.a. finde ud af hvilke typer af kampagner, der gør det største indtryk på folk, så vi bedre kan tilrettelægge vores kommunikation og få dem, der ikke donerer blod, til at melde sig.

Ikke-donor-undersøgelsen blev gennemført blandt 1.199 personer, som var repræsentative for den danske befolkning i alderen 17-59 år, og som ikke var bloddonorer og aldrig havde været det. I artiklen ”Ikke-donor-undersøgelsen: Mål og udformning” kan du læse mere om undersøgelsen generelt.

Praktisk info og konkrete historier

For at finde ud af, hvordan vi bedst tilrettelægger fremtidige kampagner om bloddonation, spurgte vi de deltagende om hvilke typer af kampagner, der ville gøre det største indtryk på dem. Vi koncentrerede os primært om besvarelserne fra de 362 personer, vi havde defineret som potentielle donorer, da det er dem, vi har mulighed for at få i gang som donorer. I tabellen herunder kan du se, hvordan svarene fordeler sig. Der var mulighed for at markere to svar ved dette spørgsmål.

kampagner

Tallene viser, at 46,7 procent, og dermed den største svargruppe, ville foretrække kampagner/reklamer, der indeholder praktisk information om bloddonation. Folk vil altså have konkret info, som er til at tage og føle på, så hvis vi vil nå igennem til folk og gøre et indtryk med vores kampagner, er det især den vej, vi skal gå.

Den andenstørste svargruppe på 42,3 procent foretrækker kampagner i form af historier, der fortæller om folk, der har overlevet pga. blod. Det er altså vigtigt, at vi fortsætter med at bringe patienthistorier, der viser, at man gør en forskel ved at give blod.

Formår vi at formidle?

Eftersom vi kan se, at praktisk information om bloddonation er det, der gør det største indtryk på folk, er det interessant at kigge nærmere på de deltagendes viden om bloddonation. På den måde kan vi vurdere, om vi egentlig er gode nok til at formidle den information, som bliver efterspurgt.

I afsnittet, der omhandlede de deltagendes viden om bloddonation, stillede vi følgende fire spørgsmål:

  • Hvor mange gange om året tror du, at man som bloddonor kan blive indkaldt til tapning?
  • Hvor lang tid tror du, en tapning i blodbanken tager?
  • Tror du, at donorblod anvendes til andet end patientbehandling i Danmark?
  • Hvor mange nye donorer tror du, at der om året er brug for i Danmark?

Besvarelserne på de tre første spørgsmål gav et tilfredsstillende resultat, da de gennemsnitlige svar lå meget tæt op ad de korrekte. Det sidste spørgsmål ”Hvor mange nye donorer tror du, at der om året er brug for i Danmark?” voldte dog problemer for mange af deltagerne, og det var kun en meget lille del, der var i stand til at svare rigtigt (eller tæt på). I tabellen herunder kan du se, hvordan de deltagende svarede.

hvor mange donorer er der brug for

Det er kun 1,33 procent, der svarer mellem 20.000 og 29.999, og som derved er tæt på det rigtige svar – nemlig 25.000, som er det antal nye donorer, der er brug for hvert år til at erstatte dem, der efterhånden må stoppe med at give blod pga. alder, sygdom, medicin eller andre årsager.

30,94 procent tror, at der er brug for under 10.000 donorer om året, og 57,63 procent har ikke engang har et bud på det og har derfor svaret ”Ved ikke”.

Den generelle danske befolkning har altså langt fra tilstrækkelig viden om hvor mange nye bloddonorer, der er brug for hvert år for at sikre, at vi fortsat har blod nok til patientbehandling på de danske hospitaler. I vores ikke-donor-undersøgelse fra 2011 var svarfordelingen mere eller mindre den samme.

Det viser, at vi bør gøre en indsats for at få formidlet dette behov. Hvis vi kan være bedre til at sprede generel viden om bloddonation, herunder hvor mange nye donorer der rent faktisk er brug for om året, kan vi måske være med til at gøre større indtryk på folk og derved få flere til at melde sig.