Poul Erik Herner Petersen, der de sidste otte år har været landsformand for Bloddonorerne i Danmark, har valgt at stoppe med udgangen af marts.

Poul Erik har de seneste år med stort engagement sat den usikre forsyningssituation med blodplasma på den politiske dagsorden, og tidligere har det internationale arbejde stået Poul Eriks hjerte nært. Også det organisatoriske arbejde har været en af Poul Eriks styrker, hvilket blandt andet har resulteret i, at BiD for første gang har vedtaget en politik for, hvordan vi anerkender donorerne.

Som tak for de otte år holder vi en afskedsreception for Poul Erik. Det foregår:

Den 5. april kl. 14-16
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Der vil være snacks, lidt godt at drikke og mulighed for at sige farvel og tak til vores afgående landsformand. Vi håber også, at der bliver lejlighed til at hilse på den nye landsformand, der vælges på et møde i forretningsudvalget den 29. marts.

Hvis du vil deltage i receptionen, kan du melde dig til her.