Skader i forbindelse med tapning er heldigvis meget sjældne, men når de sker, er vi rigtig gode til at tage os af donorerne. Danmark er faktisk et af de mest grundige lande til at registrere og analysere donorskader.

Hvis en donor oplever gener, som ikke er forsvundet en uge efter tapningen, skal de kontakte jer ude i blodbankerne. Hvis det anses som relevant, udfyldes en anmeldelse, som sendes ind til landskontoret. I kan hente anmeldelsesskemaet her.

Landskontoret følger op på donors sag og sørger for, at anmeldelsen og andre relevante dokumenter bliver sendt videre til Patienterstatningen. De behandler derefter sagen og undersøger grundlaget for eventuel erstatning til donor.