To forskningsprojekter har fået støtte fra Bloddonorernes Forskningsfond:

Der gives 60.000 kroner til læge, ph.d.-studerende Khoa Manh Dinh, Aarhus Universitetshospital, til et projekt om Nasal kolonisering med Staphylococcus aureus blandt raske danskere og associationen med plasmaniveauet af kønshormoner: Det Danske Bloddonorstudie.

Staphylococcus aureus, også kendt som gule stafylokokker, er de mikroorganismer, der hyppigst forårsager hospitalserhvervede infektioner, som bl.a. findes på vores hud og slimhinder. De er årsag til adskillige typer infektioner af forskellige sværhedsgrader, fx hud- og sårinfektioner, bylder, knogle- og lungebetændelse samt livstruende infektioner som blodforgiftning, betændelse i hjertet og hjernehinderne.

Ifølge nyeste undersøgelse blandt 4.887 deltagere fra Det Danske Bloddonorstudie, er 41% bærere af gule stafylokokker i næsen uden at have symptomer – mænd er hyppigere koloniseret end kvinder, hhv. 46% og 34%. At være bærer øger risikoen for at pådrage sig en infektion med bakterien. Forskellen i forekomsten mellem mænd og kvinder er endnu ikke klarlagt. Det har været velkendt igennem årtier, at immunresponset mellem mænd og kvinder er forskellig bl.a. fordi kønshormonernes forskellige indvirkninger på immuncellerne er af betydning for modstandsdygtigheden over for infektioner.

Formålet med dette studie er at undersøge sammenhængen mellem niveauet af kønshormonerne (testosteron og østrogen) i blodet og bærertilstanden af gule stafylokokker i næsen.

Projektet tager udgangspunkt i en national befolkningsundersøgelse af bloddonorer, kaldet Det Danske Bloddonorstudie, som startede i 2010 og aktuelt har mere end 110.000 deltagere. Med størrelsen af dette projekt vil både negative og positive resultater kunne give os ny viden. Denne nye viden kan bruges til at forbedre vores forståelse af samspillet mellem værten og bakterier som gule stafylokokker og følgerne for menneskers sundhed. En ændring af nasalflora kan være et mål for den fremtidige behandling.

Beløbet skal bruges til måling af blodniveau af hormonerne østrogen, testosteron, SHBG og progesteron blandt 500 bloddonorer. Projektet løber fra 1. februar 2019 til 1. oktober 2020.

Der gives 40.000 kroner til cand. med. Klaus Rieneck, Rigshospitalet, til et projekt om geneditering af hæmatopoietiske stamceller med CRISPR/Cas9 med henblik på seglcelleanæmikorrektion.

Der er i de senere år sket store videnskabelige fremskridt inden for geneditering på levende celler. Det er en teknologi hvor en sygdomsfremkaldende mutation kan ændres til den normale genetiske variant. Vi vil være med i denne udvikling, som har potentiale til at helbrede en række genetiske sygdomme. Til en start fokuserer vi på seglcelleanæmi. Der kræves dog mange indledende laboratorieundersøgelser, og det er hvad nærværende projekt drejer sig om.

Beløbet skal bruges til reagenser i forbindelse med eksperimentelle analyser. Projektet varer to år.