Som frivillig ved Bloddonorerne i Danmark er du med til at sikre, at der altid er blod nok til behandlingsformål på de danske hospitaler. Det er nemlig med hjælp fra de mange frivillige ildsjæle, at vi hvert år formår at skaffe det nødvendige antal donorer samt at udbrede viden om bloddonation.

Se her, hvem du skal kontakte, hvis du gerne vil være frivillig. 

Bloddonorgerningen har fra sin spæde begyndelse taget udgangspunkt i det frivillige engagement, og sådan er det fortsat. Det er således frivillige hænder, der skaber fundamentet for det enestående blodforsyningssystem, som vi har i dag, og som vi kan være meget stolte af.

Arbejdet som frivillig ved Bloddonorerne i Danmark er til enhver tid ubetalt og frivilligt, men det forventes dog, at du ikke selv kommer til at afholde nogen udgifter for din indsats, uanset hvor du hjælper.

Er du ledig og modtager dagpenge eller efterløn, skal du dog være opmærksom på, at din a-kasse og jobcenter kan stille krav om, at du ikke udfører frivilligt arbejde, der kan tage tid fra din jobsøgning eller rådighed. Vi kan hjælpe med udfyldelse af ansøgninger hertil.

Som tak for din hjælp ønsker Bloddonorerne at give dig en række fordele og muligheder. Det er vores mål at give dig en masse positive oplevelser igen, som du selv kan være med til at sætte dit præg på.

Hvad får du ud af det?

Som frivillig er du med til at gøre en stor indsats for bloddonorsagen, men du får samtidig en hel masse igen både på det personlige og på det faglige plan. Du får bl.a.:

 • Glæden ved at hjælpe andre
 • Spændende oplevelser til messer og arrangementer du måske ikke ville have deltaget i
 • En masse nye bekendtskaber både lokalt og regionalt og hvis ønsket også på landsplan
 • Indflydelse på årlige aktivitetsplaner i dit lokalområde
 • Kurser og løbende ”efteruddannelse” som frivillig
 • Hyggeaftener og sociale arrangementer med de andre frivillige
 • Mulighed for arbejde i bestyrelser på lokalt, regionalt og landsplan, hvis du ønsker det.
 • Mulighed for udtalelser og anbefalinger til CV

Hvad forventer vi?

Som frivillig hos Bloddonorerne har du selv indflydelse på, hvor meget og hvor ofte du vil hjælpe. Vi er bare glade for, at du har lyst til at være med til at støtte op om den gode sag.

Vi forventer dog af dig, at du:

 • svarer på mails eller beskeder fra koordinatorer, dit lokale korps, landskontoret etc. (blot f.eks. ”Sorry, har ikke tid til at hjælpe i øjeblikket” eller ”Undersøger og vender tilbage om et par dage”)
 • møder op til aftalt tid og sted, hvis du har tilkendegivet din deltagelse
 • er forberedt på at skulle lære det, der kræves for at kunne være Bloddonorernes ansigt udadtil
 • giver besked, hvis du på forhånd ved, at du i en periode ikke vil være tilgængelig til at svare på mails eller deltage i aktiviteter og melder ind, når du igen er klar

Læs mere om, hvor du kan hjælpe som frivillig her.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone