De endelige tal for antallet af donorer og tapninger i 2017 er offentliggjort.

Bloddonorstatistikken for 2017 er klar, og i den finder du en oversigt over antallet af bloddonorer, nye bloddonorer samt tapninger i løbet af året med sammenligningstal for 2016. Den viser bl.a., at antallet af plasmatapninger ligger lidt højere i 2017, end det gjorde i 2016, hvorimod antallet af fuldblodstapninger ligger lidt lavere i 2017. Det samlede antal bloddonorer er faldende, men der er fortsat flere end 200.000. I alt kunne vi byde 23.526 nye bloddonorer velkommen i 2017.


Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en redegørelse om blodproduktområdet. Den indeholder ligeledes oplysninger om blodcentrenes tappevirksomhed, hvilket bl.a. omfatter antallet af bloddonorer, fuldblodstapninger og plasmaferesetapninger. Rapporten indeholder derudover udviklingen i antallet af transfusioner og anvendelsesprofiler for henholdsvis røde blodlegemer, blodplader og blodplasma. Inkluderet er mængden af plasma leveret til produktion af plasmaderivater samt salget af sidstnævnte (dvs. klinisk anvendelse i Danmark). Du kan læse hele redegørelsen her.

Hvis du vil holde dig opdateret på, hvordan det seneste år er gået for Bloddonorerne i Danmark, så kan du også læse organisationens årsberetning for 2017-2018. Her er der ligeledes fokus på plasma, men også på anerkendelse af donorer, nyheder fra landskontoret og meget andet. Vi kan bl.a. se, at vi stadig har en del flere kvindelige donorer end mandlige, især i de yngre aldersklasser. Nedenstående figur viser antallet af aktive bloddonorer ultimo 2017 (ikke frameldt, tappet mindst 1 gang de tre seneste år) fordelt på køn. Se mere i årsberetningen.